macroeconomics

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน

รับสอนเศรษฐศาสตร์ Macro & Micro

รับสอนเศรษฐศาสตร์ Macro & Micro รับสอนพิเศษวิชาระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆแบบตัวต่อตัว ทั้งติวเศรษฐศาสตร์ และวิชาระดับมหาลัย อื่นๆ เช่น แคลคูลัส1 แคลคูลัส2 แคลคูลัสเบื้องต้น ม.6 คอร์สระดับมหาวิทยาลัย – รับติวเศรษฐศาสตร์ Macro & Micro – รับติวสถิติ – รับติวการเงินเบื้องต้น – รับติวแคลคูลัส รับสอนเศรษฐศาสตร์ micro economics เศรษฐศาสตร์ระดับของมหาวิทยาลัย ติวเสริมทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค และติวสอนพิเศษเศรษฐศาสตร์มหภาค น้องๆนักศึกษาที่กำลังเรียนวิชานี้ สามารถของพี่ติวเตอร์ หรืออาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ไปสอนตัวต่อตัวตามบ้าน

ติวเตอร์แก้ว

ชื่อ: ติวเตอร์แก้ว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): รัสเซียศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยม รูปแบบการสอน: เน้นทำโจทย์ข้อสอบ สรุปเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: ติวให้เพื่อนที่มหาวิทยาลัยและติวให้รุ่นน้อง ความสามารถพิเศษ: – หมายเหตุ: เคยไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา1ปี