ติวเตอร์นพ

ชื่อ: ติวเตอร์นพ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พะเยาวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.36 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การแนะแนว GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ ระดับ ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เดี่ยว กลุ่ม สอนที่บ้านได้ ประสบการณ์การสอน: สอนวิทย์ คณิต ตามบ้านและสถาบันติวเตอร์ ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน ความสามารถพิเศษ: สอนวิทย์ คณิต