ติวเตอร์ปุยฝ้าย

ชื่อ: ติวเตอร์ปุยฝ้าย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารคามพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.82 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์ รูปแบบการสอน: สอนสไตล์เป็นกันเองกับผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นความเข้าใจในเนื้อหา เทคนิค และการประยุกต์ใช้ ประสบการณ์การสอน: สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาศตร์ ม.2 และม.3 ความสามารถพิเศษ: โปรแกรมMicrosoft และPhotoshop