ติวเตอร์อาร์ท

ชื่อ: ติวเตอร์อาร์ท เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิชัยรัตนาคาร แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.14 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.ธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.81 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมต้น-ปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: 5ปี