ติวเตอร์โต้

ชื่อ: ติวเตอร์โต้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นาคประสิทธิ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วัสดุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ม ต้น calculus 2 รูปแบบการสอน: อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เน้นฝึกทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตระดับ ประถม ม ต้น