ติวเตอร์ทอย

ชื่อ: ติวเตอร์ทอย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.53 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: จิตวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.35 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์และการบ้านทั่วไป อนุบาล-ม.3 รูปแบบการสอน: เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนและการประยุกต์ใช้ ประสบการณ์การสอน: ติวเด็กอนุบาลเข้าประถมโรงเรียนสาธิต – สอนการบ้านป.4 สาธิตจุฬา – สอนการบ้านป.2 อัสสัมชัญธนบุรี – สอนภาษาไทยเด็กต่างชาติ 6 กับ 8 ปี – สอนภาษาอังกฤษป.3 สาธิตบ้านสมเด็จ – สอนภาษาอังกฤษป.1 สาธิตบ้านสมเด็จ – …

ติวเตอร์ทอย Read More »