ติวเตอร์เมย์

ชื่อ: ติวเตอร์เมย์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรียานุสรณ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมชีวการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: ได้ทั้งกลุ่ม และติวตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: 3 ปี