ติวเตอร์พริกไทย

ชื่อ: ติวเตอร์พริกไทย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ดาราสมุทร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมีเทคนิค วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: Inter Grade.10,11 chemistry(Pre&Ap) Biology EP Grade.7-9 math&science ประถมปลาย คณิต วิทย์ อังกฤษ รูปแบบการสอน: ไม่เน้นท่องจำ แต่สอนให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาของวิชาที่เรียนอย่างแท้จริง เน้นทำโจทย์ การเรียนในแต่ละครั้งมีเกมส์หรือเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิชามา ถ่ายทอดให้เด็กได้มีความรู้เพิ่มเติม ประสบการณ์การสอน: -ประถม 4-6 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ -EP Grade.7-9(เซนต์โย) …

ติวเตอร์พริกไทย Read More »