ติวเตอร์Kung

ชื่อเล่น: Kung เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Satrivitaya School แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Chulalongkorn University คณะ: Commence and Accountancy สาขา(วิชาเอก): Accounting Information System GPA (ปริญญาตรี): 2.7 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: University of Missouri-Saint Louis คณะ: Business Administration วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: Preferred Grade 3-9 รูปแบบการสอน: Emphasis on changing …

ติวเตอร์Kung Read More »