ติวเตอร์Max

ชื่อเล่น: Max เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิต แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: SIIT คณะ: Computer science สาขา(วิชาเอก): Information system GPA (ปริญญาตรี): 3.00 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: Leipzig uni คณะ: Physics ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: Heidelberg uni คณะ: Physics วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: Match,physics ความสามารถพิเศษ: Can teach in English