ติวเตอร์เปิ้ล

ชื่อเล่น: เปิ้ล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.0 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ศิลปศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.53 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: การตลาด อินเตอร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษ,TOEIC,TOEFL,IELTS,CU-TEP,TU-GETและวิชาศิลปะ..ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: สบายๆ เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: เคยเป็นอาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด สอนวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติชั้นปีที่ 1-2 และ ผลิตงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปรับปรุงเทคนิค การสอน วิชาที่สอน: HIS 101(ประวัติศาสตร์ไทย), …

ติวเตอร์เปิ้ล Read More »