ติวเตอร์Pond

ชื่อเล่น: Pond เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 2.8 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตรและการบัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย คณิต ระดับมัธยม รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว เน้นพื้นฐาน ประสบการณ์การสอน: 4 ปี ความสามารถพิเศษ: เล่นเปียโน