ติวเตอร์แพรว

ชื่อเล่น: แพรว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี6 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เภสัชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เภสัชศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต อังกฤษ เคมี ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านทั่วไปน้อง