เรียนพิเศษ ฟิสิกส์ ที่ไหนดี

ติวเตอร์บลู

ชื่อเล่น: บลู เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สันติราษฎร์วิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: English EP, และธรรมดา Sci ประถม มัธยมต้น เลข ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: มีชีทการสอนให้ พร้อมแบบฝึกหัดทบทวน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนตามบ้านมากกว่า 3 ปี ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ Smart English ลาดพร้าววังหิน ความสามารถพิเศษ: สอน EP

ติวเตอร์มะปราง

ชื่อเล่น: มะปราง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระปฐมวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GPA (ปริญญาตรี): 3.08 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์(ประถม, ม.1, ม.2) วิทยาศาสตร์(ประถม) รูปแบบการสอน: ปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจและก็จะทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนเด็กระดับป.3-6 และม.1