ติวเตอร์ออม

ชื่อเล่น: ออม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสน2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.88 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรเคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.66 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรศาสร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-มัธยม ทุกวิชา รูปแบบการสอน: รูปแบบการสอนจะปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับบุคลิกและลักษณนะนิสัยของน้อง และความสามารถของน้อง ก็จะสอนเนื้อหาและฝึกให้ทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนทั้งเคสเดี่ยวและคู่ ของน้องสายศิลป์และสายวิทย์ และน้องที่เรียนสายอินเตอร์ ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง แต่งบทประพันธ์ เล่นเทเบิลเทนนิส