ติวเตอร์จิ้น

ชื่อ: ติวเตอร์จิ้น เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หาดใหญ่วิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.80 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ มัธยมต้น – ปลาย รูปแบบการสอน: สนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ประสบการณ์การสอน: มากกว่า 3 ปี อดีตสอนเด็ก เตรียมอุดม กรุงเทพคริสเตียน อัสสัมชัญ เซนโยเซฟคอนแวนต์ ราชินีบน สาธิตเกษตร สาธิตปทุมวัน สาธิตมศว ความสามารถพิเศษ: คณิตศาสตร์ …

ติวเตอร์จิ้น Read More »