ติวเตอร์วุฒิ

ชื่อเล่น: วุฒิ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิชัยรัตนาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5x ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศ่าสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.88 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมี รูปแบบการสอน: บรรยาย ประสบการณ์การสอน: เคยสอนเด็ก ม ปลาย