ติวเตอร์พลอย

ชื่อเล่น: พลอย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บ้านค่าย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 3.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับประถมถึงมัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนแบบเน้นทำความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนวิชา สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ ระดับ ป.6 ม.1 ม.3 ม. ปลาย