ติวเตอร์ต่อ

ชื่อ: ติวเตอร์ต่อ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกวิชา รูปแบบการสอน: เอกสาร ตัวต่อตัว กลุ่มย่อย ประสบการณ์การสอน: 1 ปี