ติวเตอร์จา

ชื่อเล่น: จา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ท่ามะกาวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม GPA (ปริญญาตรี): 2.71 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิต ประสบการณ์การสอน: อ.2 สอนทั่วไปและการบ้าน ป.1 ภาษาไทย ป.5 สอนทั่วไปและการบ้าน ป.6 คณิต-อังกฤษ ความสามารถพิเศษ: คัดไทย วาดรูป สนทนาอังกฤษเบื้องต้น