ติวเตอร์แต้ว

ชื่อเล่น: แต้ว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนศรียานุสรณ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.68 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา (กศ.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.31 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: ศึกษาข้อมูล เตรียมชีทและแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: ติวเด็กในค่ายของเอกชีววิทยา แนะแนวการเรียนต่อ(ค่ายเอก) ความสามารถพิเศษ: เล่นไวโอลิน เต้นหลีด ดรัมเมเยอร์