ติวเตอร์แป้ง

ชื่อ: ติวเตอร์แป้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ม.ปลาย วิชา คณิต-วิทย์ อังกฤษ รูปแบบการสอน: เน้นตามใจผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: 5ปี