ติวเตอร์บี

ชื่อเล่น: บี เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.22 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ สาขา(วิชาเอก): จีนศึกษา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข ม.ต้น ภาษาจีน รูปแบบการสอน: เน้นฝึกฝนทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาจีน ความสามารถพิเศษ: ภาษาจีน เปียโน