ติวเตอร์ปั้น

ชื่อเล่น: ปั้น เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ธรณีวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.07 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต แระถมถึงม.ต้น ฟิสิกส์ ประถมถึงม ปลาย รูปแบบการสอน: สนุก เข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนฟิสิกส์เข้า TEPE