ติวเตอร์อ้อม

ชื่อเล่น: อ้อม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ฤทธิยะวรรณาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.71 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรฯ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 2.45 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม อนุบาล-ม.ปลาย วิทย์ คณิต อนุบาล-ม.ต้น รูปแบบการสอน: เป็นกันเองกับน้อง เน้นความเข้าใจ ให้ทำแบบฝึกหัด อาจมีร้องเพลง/กลอน ช่วยในการท่องจำและความสนุกสนาน ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง