ติวเตอร์อิง

ชื่อเล่น: อิง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.22 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาฝรั่งเศส ทุกระดับชั้น ภาษาอังกฤษ วาดรูป cu-tad หรือ Pat4 รูปแบบการสอน: มีชีทให้น้อง มีแบบฝึกหัดให้ทำทบทวนบทเรียน ประสบการณ์การสอน: Pat 7.1 น้อง ญ โรงเรียนสิรินทร สอนเด็กอนุบาลที่ประเทศฝรั่งเศส ความสามารถพิเศษ: เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการAFSรุ่นที่51 ประเทศฝรั่งเศส(2012-2013) -แข่งขันสุนทรพจน์รางวัลที่1 มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสถานเอกอคราชทูตฝรั่งเศส – แข่งขันสุนทรพจน์รางวัลที่3 งานประจำปีสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย