ติวเตอร์การ์ตูน

ชื่อ: ติวเตอร์การ์ตูน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาลับนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา(วิชาเอก): การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย GPA (ปริญญาตรี): 3.12 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล – ม.ปลาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตศาตสร์ รูปแบบการสอน: จะเน้นแบบฝึกหัด ให้เด็กคิดและทำ โดยใช้การวาดภาพอธิบายประกอบกัน ประสบการณ์การสอน: – สอนคอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลตันติเมธ & รร.หัวหมากวิทยานุสรณ์ – สอนเด็กอนุบาล3 ติวข้อสอบ เข้าสาธิต (ทุกวิชา) …

ติวเตอร์การ์ตูน Read More »