ติวเตอร์การ์ตูน

ชื่อเล่น: การ์ตูน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนสตรีพัทลุง แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สื่อสารมวลชน GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ม.ต้น รูปแบบการสอน: 1.ขั้นแรกจะทำการทดสอบนักเรียนว่าอยู่ในระดับไหน ถามเป้าหมายของการมาเรียน และจะใช้เป้าหมายนี้เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนขยันหมั่นเพียร 2.สอนเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเจอ ทั้งในห้องเรียน และความรู้สากล 3.ให้ความรู้อย่างเต็มที่ ใช้ภาษาพูดที่เช้าใจง่ายเหมือนพี่สาวสอนน้อง ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ 4.ทำการทดสอบ ดูผลการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากมีตรงไหนขาดตกบกพร่องจะแก้ไข ให้ดีขึ้นแน่นอน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนน้องๆนักเรียนระดับชั้น อนุบาล …

ติวเตอร์การ์ตูน Read More »