ติวเตอร์เก้

ชื่อเล่น: เก้ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีวุฒิ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 2.73 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษ วิทย์ คณิต รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจของนักเรียนเป็นหลัก เรียนแล้วไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: สถาบัน@home 6 เดือน ภาษาอังกฤษ ป.5 3 เดือน