ติวเตอร์Natty

ชื่อเล่น: Natty เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต อังกฤษ ประถม, ม.ต้น ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ปูพื้นฐานและทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต อังกฤษ ประถม, ม.ต้น ภาษาไทย …

ติวเตอร์Natty Read More »