ติว ชีวะ ม.4

ติวเตอร์ยุทธ

ชื่อเล่น: ยุทธ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.45 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โยธา GPA (ปริญญาตรี): 2.80 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น & ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นการปูพื้นฐานให้แน่นเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ เพื่อให้ต่อยอดในระดับชั้นเรียนที่สูงขั้นต่อไปได้

ติวเตอร์ไนซ์

ชื่อเล่น: ไนซ์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารสาสน์วิเทศศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีวเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.30 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ม.ต้น-ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีวะและเคมี รูปแบบการสอน: – ทฤษฎี – แบบฝึกหัด – กิจกรรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: – ปี 2556: สอนคณิตม.ปลาย ตะลุยโจทย์สำหรับแอดมิชชัน – …

ติวเตอร์ไนซ์ Read More »