ติวเตอร์มะเฟือง

ชื่อเล่น: มะเฟือง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชัยนาทพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.99 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยม ประถม รูปแบบการสอน: สอนการบ้าน สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษคณิตศาสตร์ มัธยมต้น วิทยาศาสตร์