ติวเตอร์มั่ง

ชื่อเล่น: มั่ง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุดรพิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สำรวจสารสนเทศภูมิศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ป1-ป6 วิทย์ ม.1-ม.3 อังกฤษ ระดับอนุบาล รูปแบบการสอน: สอนเน้นข้อสอบ เป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษเด็กที่บ้าน ติวเข้าม.1ให้เด็กที่ จ.อุดรธานี ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง เล่นกีตาร์