ติวเตอร์ฟา

ชื่อเล่น: ฟา เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กันตังพิทยากร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.06 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา Applied Mathematics and Computational Science เกรดเฉลี่ย 4.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น Macro และ Micro Economic ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: แล้วแต่ผู้เรียนต้องการว่าอยากเรียนเพิ่มเกรด หรือปรับพื้นฐานกรณีที่พื้นฐานอ่อน …

ติวเตอร์ฟา Read More »