ติวเตอร์มีน

ชื่อเล่น: มีน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กำแพงเพชรพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.12 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ gat onet กสพท smart1 ชั้นประถม-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: ตรงประเด็น เน้นจุดอ่อนของผู้เรียน สร้างความเป็นกันเองกับเด็ก,ทบทวน และ ปูพื้นฐาน,สอนเทคนิคการคิดวิธีลัด,เน้นทำแบบทดสอบและมีการวัดผลประเมินผลทุกครั้งหลังที่เรียน ประสบการณ์การสอน: วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้รอบตัว เคยฝึกสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพลีลา (สิงหประสิทธิ์วิทยา) ติวเตอร์สอนตามบ้าน นักเรียนระดับประถมต้น-มัธยมตอนปลาย วิชา ภาษาไทย,สังคม ติวเตอร์สอนวิชาภาษาไทย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 …

ติวเตอร์มีน Read More »