ติวเตอร์ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน

สอนพิเศษ o-net ป.6

สอนพิเศษ o-net ป.6 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษโอเน็ต ตอนนี้ทางสถาบันได้เปิดคอร์ส -สอนพิเศษคณิต o-net ป.6 -สอนพิเศษวิทย์ o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาไทย o-net ป.6 -สอนพิเศษสังคม o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาอังกฤษ o-net ป.6 การสอนจะเน้นความเข้าใจ เพื่อลดปัญหาการจดจำที่อาจมีการลืมบ้างและเป็นการสอนตัวต่อตัว น้องๆสามารถฝึกทำข้อสอบ o-net ป.6 ปีย้อนหลังจากทีมติวเตอร์ของเราได้โดยมีการสรุปหัวข้อสำคัญๆที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ

ติวเตอร์ภัส

ชื่อ: ติวเตอร์ภัส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิต ม.บูรพา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตร คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ต่างประเทศ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกชั้น รูปแบบการสอน: ให้น้องเข้าใจและนำไปประยุกต์ เน้นสอนให้เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่ให้ส่งๆไป รวมทั้งปิดจุดบอดของน้องแต่ละคน ประสบการณ์การสอน: ติวเตอร์จุฬา โรงเรียนกวดวิชาที่ศรีราชา และปราจีนบุรี