ติวเตอร์มายด์

ชื่อเล่น: มายด์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.49 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ระดับอนุบาล ประถม1-6 และมัธยม1-3 รูปแบบการสอน: ติวเพื่อสอบ, ทบทวนเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ ป.1-3