ติวเตอร์ปอย

ชื่อ: ติวเตอร์ปอย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทร์ เตรียมพัฒ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.54 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.1 – ม.6 รูปแบบการสอน: เข้าใจง่าย มีเทคนิค มีการบ้านให้ และมีชีทให้