ติวเตอร์ฟา

ชื่อ: ติวเตอร์ฟา เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กันตังพิทยากร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.52 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.06 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น O-NET PAT1 รูปแบบการสอน: เน้นการทำโจทย์เสริมประสบการณ์ สอนแบบสบายๆไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษตัวต่อตัวมาไม่ต่ำกว่า 1000 ชั่วโมง ปัจจุบันสอนสถาบัน RAC ลาดพร้าวและสระบุรี