ติวเตอร์เอก

ชื่อ: ติวเตอร์เอก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: รร.อรุณประดิษฐ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.66 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.77 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: วิศวกรรมเคมี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.ต้น-ป.ตรี รูปแบบการสอน: กลุ่ม และติวตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: เคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในระดับปริญาตรี 2 เทอม ในวิชา Lab CHE เคยสอนพิเศษวิชา คณิต และฟิสิกส์ ในระดับ ม.ปลาย …

ติวเตอร์เอก Read More »