ติวเตอร์ม้ง

ชื่อ: ติวเตอร์ม้ง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีสมุทรปราการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สงขลานครินทร์ คณะ: บริหารธุรกิจนานาชาติ สาขา(วิชาเอก): การโรงแรมและการท่องเที่ยว GPA (ปริญญาตรี): 3.00 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ (การแปล) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ – ทุกระดับชั้น วิชาอื่น ๆ – ไม่เกินมัธยมต้น รูปแบบการสอน: ประยุกต์การสอนควบการฝึกอบรม กระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น และนำความรู้ไปต่อยอดได้จริง ประสบการณ์การสอน: สอนพนักงานโรงแรมเชอราตัน สอนการใช้โปรแกรมตรวจสอบหลุมน้ำมัน ติวให้เด็กสอบติดได้ทุกคนที่สอนในเทอมที่ผ่านมา …

ติวเตอร์ม้ง Read More »