จุฬา ติวเตอร์ ม.4

ติวเตอร์โบว์

ชื่อเล่น: โบว์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางปะกอกวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาจีนธุรกิจ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีน hsk 1-4 รูปแบบการสอน: -ปูพื้นฐานภาษาจีนให้แน่น -ฝึกให้ผู้เรียนพูดและฟังภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้เคยชิน -มีสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน

ติวเตอร์ตั๊ก

ชื่อเล่น: ตั๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นม.3 วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน ไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน รูปแบบการสอน: สอนตามที่ผู้เรียนต้องการเรียน สำหรับวิชาฝรั่งเศส สามารถสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับปานกลาง ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส บทสนทนาโต้ตอบ ประสบการณ์การสอน: สอนฝรั่งเศสพื้นฐาน นักศึกษาปี1 จำนวน 3 คน ความสามารถพิเศษ: – หมายเหตุ: …

ติวเตอร์ตั๊ก Read More »