ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ระยองวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 3.24 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.แม่ฟ้าหลวง คณะ: วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.ต้น-ม.ปลาย วิชา คณิต ฟิสิกส์ รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอน วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 3 ปี …

ติวเตอร์แนน Read More »