ติวเตอร์ซัน

ชื่อเล่น: ซัน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์ดอมินิก แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมอุตสาหการ GPA (ปริญญาตรี): 2.93 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.ต้น – มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: ยกตัวอย่างพร้อม อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย ประสบการณ์การสอน: -สอน Math I คณิตศาสตร์ ม.ต้นถึง ม.ปลาย