ติวเตอร์ฟองเบียร์

ชื่อ: ติวเตอร์ฟองเบียร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ศาสนศึกษา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย,eng,คณิตศาสตร์ อนุบาล-ม.3 รูปแบบการสอน: รับสอนพิเศษภาษาไทย,eng,คณิตศาสตร์ อนุบาล-ม.3 ตามบ้าน ประสบการณ์การสอน: สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา