ครูรับสอนพิเศษอนุบาล

ติวเตอร์ติว IGCSE Math

รับสอนพิเศษ IGCSE ติวเตอร์ igcse

รับสอนพิเศษ IGCSE IGCSE คือประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศอังกฤษ IGCSE มีหลากหลายวิชา น้องๆสามารถเลือกสอบได้ 5 วิชาตามความถนัด และสามารถจับกลุ่มกันเอง สามารถเลือกเรียนตามเวลาที่สะดวก สถานที่ที่สะดวกได้ IGCSE ( Internation General Certificate of Secondary Education ) เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษานานาชาติที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมมาตราฐานการศึกษา การสอบ IGCSE จะเป็นการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรเท่าเทียบวุฒิ ม.ปลาย โดยไม่จำกัดอายุ และคุณวุฒิ (ไม่จบอะไรมาก็สามารถเรียนได้แต่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ) โดยส่วนใหญ่แล้วการสอบ IGCSE จะมีเด็กอายุ 16 ปีสอบกัน นักเรียนที่สอบ IGCSE ผ่านแล้วนั้นจะได้การรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสอบผ่านวุฒิเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วุฒิ IGCSE ซึ่งเทียบเท่ากับมาตราฐานของ GSC Ordinary และ British GCSE ประกาศนียบัตรเท่าเทียบวุฒิม.ปลายนี้ออกให้โดยสหราชอาณาจักร  IGCSE วุฒิมัธยมปลายอังกฤษ เป็นการสอบเทียบเท่ากับการสอบมัธยมปลายในประเทศไทย นักเรียนในประเทศอังกฤษ หรือนักเรียนทั่วโลก จะได้รับข้อสอบในวันและเวลาเดี่ยวกัน ทางบริติช …

รับสอนพิเศษ IGCSE ติวเตอร์ igcse Read More »

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน

รับสอนพิเศษ GMAT ตามบ้าน

กวดวิชา GMAT ตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ GMAT ตามบ้าน ด้วยการสอนที่เป็นกันเองสอนแบบพี่สอนน้อง เน้นความเข้าใจเพื่อเตรียมสอบในระดับต่างๆของ gmat น้องที่เรียนพิเศษ GMAT ที่บ้าน หรือ กวดวิชา GMAT ตัวต่อตัว เรามีระบบการสอนด้วยหลักการสอนพิเศษที่เน้นให้น้องๆมีการเรียนพิเศษควบคู่ไปพร้อมกับการทำโจทย์ในแต่ละหัวข้อ ด้วยเนื้อหาวิชาที่สอนเน้นให้น้องๆเข้าใจเป็นจุดๆ แบ่งความสำคัญเป็นส่วนๆ สรุปใจความสำคัญๆออกเป็นเรื่องๆเพื่อประสิทธิภาพด้านการจำและเอาไว้อ่านในภายหลัง ทำให้เราเป็นสถาบันสอนพิเศษ GMAT ตัวต่อตัว และมีครูสอนพิเศษ GMAT ที่มีคุณภาพระดับประเทศอยู่กับเรา แบบทดสอบ GMAT หรือ Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบที่ถูกออกแบบมา เพื่อวัดความสามารถและโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรของ Business School ต่างๆ เช่น MBA หรือ M.S. Finance จึงมักจะต้องทำแบบทดสอบ GMAT เพื่อนำคะแนนไปยื่นสมัครเรียนต่อไป อย่างไรก็ตามเนื้อหา ที่ทดสอบไม่ได้เจาะลึกถึงวิชาที่ใช้ในการทำธุรกิจ แต่มุ่งทดสอบทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาของผู้ทดสอบมากกว่า ข้อสอบอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายคลึงกับ GMAT ก็คือ GRE …

รับสอนพิเศษ GMAT ตามบ้าน Read More »

ต้องการครูภาษาอังกฤษ

กวดวิชาภาษาอังกฤษ ตามบ้าน

กวดวิชาภาษาอังกฤษ ตามบ้านเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาสอนพิเศษตัวต่อตัวรับสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษเรียน English ได้แบบตัวต่อตัวแบบเดี่ยวที่บ้าน ถ้าอยากเรียนพิเศษอยากเก่งวิชานี้เรามีบริการสอนถึงบ้าน ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ของติวเตอร์โกโฮมทุกคนมีประสบการณ์การสอนมาตั้งแต่สมัยเรียน ป.ตรีแล้ว และจบมาก็ได้สอนที่สถาบันกวดวิชาเป็นเวลารวมประมาณเกือบสี่ปีทุกคน เน้นสอนให้เข้าใจฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วก้อเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ หลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม – กวดวิชาภาษาอังกฤษม.1 – กวดวิชาภาษาอังกฤษม.2 – กวดวิชาภาษาอังกฤษม.3 – กวดวิชาภาษาอังกฤษม.4 – กวดวิชาภาษาอังกฤษม.5 – กวดวิชาภาษาอังกฤษม.6 – คณิตศาสตร์ GAT ไทยเชื่อมโยง – ครูรับสอนพิเศษอนุบาล สำหรับเด็กเล็กเพื่อให้น้องๆได้รู้จักการเรียน และเราจะเสริมสร้างให้น้องๆรักการเรียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่ม IQ EQ แบบยั่งยืน – ครูสอนการบ้าน รับดูแลในทุกวิชา ทุกระดับชั้น เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆเวลาสงสัยหรือทำการบ้านไม่ได้

ติวเตอร์เปิ้ล

ชื่อ: ติวเตอร์เปิ้ล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.ธรรมศาสตร์ คณะ: คณะศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สาขาภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.43 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลข รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจในบทเรียนตามหลักสูตรเป็นหลัก ประสบการณ์การสอน: เซนโยฯ เซนฟรังค์ สามเสน