ติวเตอร์สมาย

ชื่อเล่น: สมาย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.74 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.03 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: – Gat เชื่อมโยง – ติว 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย) – O-net ภาษาไทย/อังกฤษ – ภาษาอังกฤษระดับประถม-มัธยม รูปแบบการสอน: ติวตัวต่อตัว มีชีทให้ มีการยกตัวอย่างประกอบการสอน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาอังกฤษเด็กประถมรร.กรุงเทพคริสเตียน