ติวเตอร์หงวน

ชื่อ: ติวเตอร์หงวน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กุมภวาปี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.24 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี6 ชื่อมหาวิทยาลัย: ราชภัฏสวนสุนันทา คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 3.5 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: ได้หมดค่ะ ความสามารถพิเศษ: พิมพ์ดีดไทย54คำต่อนาที ร้องเพลง เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ