รูปโครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง ณ วันที่ 7-10 ม.ค. 54

เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทาง พี่ๆติวเตอร์โกโฮมทุกๆคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆที่ โรงเรียนตลุกคูณ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เหล่าเยาวชนในหมู่บ้านได้รับความรู้และต้องการถ่ายทอดเจตนารมณ์ของการจัดค่าย เพื่อหวังฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน หรือหมู่บ้าน ให้เป็นที่ๆเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แก่เด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเอง ทาง ติวเตอร์ โก โฮม จึงจัดค่าย โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้องขึ้น

กิจกรรมที่ทำนั้น รวมถึงการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ก่อตั้งขึ้นด้วยงบประมาณจากผู้ที่เรียนพิเศษกับทางสถาบัน และงบส่วนหนึ่งจากผู้ให้ความช่วยเหลือ รวบรวมเป็นเงินก้อนหนึ่ง สร้างเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน และกิจกรรมสัญธนาการจากพี่ๆติวเตอร์ การแจกของขวัญในงานวันเด็ก อุปกรณ์การเรียน และกีฬา การตรวจสุขภาพเด็กและร่วมเล่นเกมส์ที่ส่งเสริมไอคิวต่อเด็ก

16 15 14 13 12 7 8 9 10 11 6 5 5.1 4 3 2 1 1.3 1.2 1.1 1.01