ติวเตอร์Joy

ติวเตอร์Joy
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา (ราชดำเนิน)
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิยาศาสตร์ (English/International Program))
Applied Chemistry (Industrial Chemistry and Management)
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิยาศาสตร์อนุบาล 1-3
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สอนเดี่ยว หรือ กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์